สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏและดวงพระราชสมภพ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏและดวงพระราชสมภพ

วีดีโอถัดไป

พระราชลัญจกร

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

ก่อนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น จะต้องมีการถวายพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระปรมาภิไธย และทูลเกล้าถวายดวงพระราชสมภพ ในการถวายสิริราชสมบัติ ถือเป็นอีกหนึ่งพิธีสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตามโบราณราชประเพณี

การจารึกพระสุพรรณบัฏ คือ การจารึกพระปรมาภิไธยของพระเจ้าแผ่นดินลงในแผ่นทอง พร้อมกับดวงพระราชสมภพ และแกะงาช้างเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาล

คำว่า สุพรรณบัฏ หมายถึง แผ่นทองคำจารึกพระปรมาภิไธย ซึ่งต้องมีขนาดกว้างยาวพอสำหรับจารึกพระปรมาภิไธยได้ อย่างเช่น ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พระสุพรรณบัฏ จะมีขนาดความกว้าง ๗ นิ้ว และยาว ๑๔ นิ้ว โดยพระสุพรรณบัฏนี้จะต้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โหรหลวงจึงต้องกำหนดพระฤกษ์อันเป็นมงคลสำหรับการจารึกก่อนการพระราชพิธี ซึ่งจะกระทำที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนั้นจะมีการเจริญพระพุทธมนต์และการบูชาเทวดาในตอนเย็นก่อนถึงวันพระฤกษ์

พิธีนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งครับ ในการเตรียมประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะต้องถวายพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระปรมาภิไธย ก่อนที่จะถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์อื่น ๆ

ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์” โดยอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ทุกวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 16.55 – 17.00 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36 รับชมย้อนหลังทาง http://pptv36.tv/vDi

ความหมายและความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิธีพลีกรรมตักน้ำ การเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษก
พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏและดวงพระราชสมภพ 

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline