สารตั้งต้น

ศุกร์ เวลา 22.35-23.30 น.

เมื่อ “คน” ไร้ที่พึ่ง

วีดีโอถัดไป

นาวิกฝ่าสมรภูมิเดือด

สารตั้งต้น

เมื่อ “คน” ไร้ที่พึ่ง

ตลอดเดือนที่ผ่านมา ไม่น่าเชื่อว่า การพบทุจริตครั้งใหญ่ในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มากกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ มาจากการเปิดเผยของนักศึกษาฝึกงาน เพียงคนเดียว คือ “น้องแบม” ปนิดา ยศปัญญา นักศึกษา ม.มหาสารคาม ที่พบว่า เธอถูกใช้ให้กรอกข้อมูลเท็จในเอกสารคัดสรรตัวคนยากไร้ ที่ จ.ขอนแก่น ในระหว่างที่เธอฝึกงาน  แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้น คือ ไม่กี่วันหลังเรื่องนี้ถูกเปิดเผย ก็ทำให้ข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถูกโยกย้ายและถูกสอบสวน ... การทุจริตที่กระจายไปทั่วประเทศนี้ เป็นเพียงฝีมือข้าราชการในท้องถิ่น หรือมีการวางแผนมาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้น

views-icon 6
views-icon 6