สารตั้งต้น

ศุกร์ เวลา 22.35-23.30 น.

หมอแสง

วีดีโอถัดไป

ผู้พิทักษ์จากท้องทะเล

สารตั้งต้น

หมอแสง

ในบ้านเรามีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งปีละกว่า 1 แสนคน เสียชีวิตปีละ 5 ถึง 6 หมื่นคน ใครที่ป่วยหรือมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคมะเร็ง จะนำมาซึ่งความทุกข์ใจอย่างมาก เพราะอาการของโรคส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ ระยะเวลาการรักษาก็ยาวนาน รวมถึงค่ารักษาพยาบาลสูงมาก หลายคนจึงหันไปพึ่งพาแพทย์ทางเลือกหรือสมุนไพรในการรักษาแทน  โดยหวังว่าจะหายขาดจากโรคมะเร็ง  ไม่รู้ว่าดีหรือไม่  แต่ปรากฎการณ์ที่คนเกือบหมื่น แห่ไปรับสมุนไพรที่บ้านชายคนนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี

ทุกเดือน ก็เป็นสิ่งที่ต้องหาคำตอบ

 

 

views-icon 207