สารตั้งต้น

ศุกร์ เวลา 22.35-23.30 น.

ผู้พิทักษ์จากท้องทะเล

วีดีโอถัดไป

พัก ... บ้านตุลาการ

สารตั้งต้น

ผู้พิทักษ์จากท้องทะเล

ภัยพิบัติจากพายุ สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา และนับตั้งแต่เกิด “สึนามิ” เมื่อปลายปี 2547 ประเทศไทยนับว่ายังโชคดี ที่ยังไม่ต้องเผชิญภัยขนาดใหญ่บนพื้นที่เกาะและชายฝั่ง ซึ่งเข้าไปช่วยเหลือได้ยากกว่าที่อื่น 

views-icon 3