พุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.45-22.15 น. และ วันศุกร์ เวลา 22.00-23.30 น.

การศึกษาแสนแพง

การศึกษาแสนแพง

1 Dollar School แค่สามสิบบาทก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษได้ คนส่วนใหญ่มั่นใจว่าการศึกษาคือบันไดสู่ความสำเร็จในชีวิต ทำให้ครอบครัวทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชียทุ่มเงินเพื่อการศึกษาให้กับบุตรหลาน บางคนยอมทำงานหนักขึ้น ลดการออมของตนเองลง เพื่อให้ลูกหลานได้มีการศึกษาที่ดี
โดยเฉพาะการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ที่เชื่อว่าเป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้กับชีวิต ซึ่งปกติแล้วการเรียนในโรงเรียนนานาชาติจะมีราคาแพง แต่ที่เนปาล มีโรงเรียนแห่งหนึ่ง สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ด้วยค่าเรียนเพียงเดือนละ 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ติดต

209