พุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.45-22.15 น. และ วันศุกร์ เวลา 22.00-23.30 น.

ช่วยเหลือคนติดถ้ำ

วีดีโอถัดไป

โอเปร่ามองโกเลีย ศิลปะชั้นสูงที่ไม่มีเฉพาะในยุโรป

The World with KARUNA

ช่วยเหลือคนติดถ้ำ

ถ้ำโพรงใต้พิภพที่ลึกลับ แคบ อับชื้น เป็นทางเลือกท้ายสุดของคนทั่วไป แต่มีคนบางกลุ่มที่ชอบผจญภัยในถ้ำและพลัดหลงทาง หลายประเทศในยุโรปถือว่ามีองค์ความรู้ด้านการสำรวจถ้ำ เพราะนักวิทยาศาสตร์เข้าไปศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยกับธรรมชาติมานับร้อยปี จึงมีการพัฒนาศูนย์ฝึกซ้อมและหน่วยกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือคนติดถ้ำ ขณะเดียวกันมีการต่อยอดพัฒนาถ้ำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยว และรักษาสุขภาพครบวงจร

30