"โรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู" สาเหตุที่ทำให้หมูแพง??!!! | PPTV HD 36

146

เกิดจากเชื้อไวรัส กลุ่ม Asfivirus เป็น DNA virus ที่มีความคงทนสูงในสภาวะแวดล้อม และอยู่ในเนื้อสุกรแช่แข็งได้หลายปี

โรคอหิวาต์แอฟริกาติดในหมูเท่านั้น ทั้งหมูเลี้ยงและหมูป่า

หมูที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้สูง จุดเลือดออก อาเจียน ถ่ายเป็นเลือด 
และเกือบ 100% หมูจะเสียชีวิต อาการมักแสดงออกหลังติดเชื้อ 3-4 วัน 

ที่มา : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) : BDMS
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.pptvhd36.com
และช่องทาง social media
facebook : https://www.facebook.com/PPTVHD36
twitter : https://twitter.com/PPTVHD36
instagram : https://www.instagram.com/pptvhd36/


อ่านเพิ่มเติม

"โรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู" สาเหตุที่ทำให้หมูแพง??!!!


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ