TDRI หนุนมาตรการกระตุ้น ศก. แต่ ปชช.ต้องเข้าถึงได้จริง - เที่ยงทันข่าว

0

นักวิชาการ TDRI เห็นด้วยกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะตอนนี้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก รวมถึงการแจกเงินไม่ใช่การให้เปล่า ขณะที่การจ้างงานเด็กจบใหม่ถือว่าเหมาะสม ประเมินกระตุ้นจีดีพีได้ 0.5% ทั้งปียังติดลบ 7% ถึงลบ 9%


อ่านเพิ่มเติม

TDRI หนุนมาตรการกระตุ้น ศก. แต่ ปชช.ต้องเข้าถึงได้จริง


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ