TDRI หนุน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 6.8 หมื่นล้าน | เข้มข่าวค่ำ


นักวิชาการ TDRI เห็นด้วยกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 6.8 หมื่นล้านบาท เพราะตอนนี้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก รวมถึงการแจกเงินไม่ใช่การให้เปล่า
#PPTVHD36 #ช่อง36 #เข้มข่าวค่ำ #กระตุ้นเศรษฐกิจ #TDRI


อ่านเพิ่มเติม

TDRI หนุน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 6.8 หมื่นล้าน


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ