โรงแรม ASQ พร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ

3

โรงแรม Alternative State Quarantine หรือ ASQ เปรียบเสมือนป้อมปราการด่านสำคัญของประเทศไทยในการสกัดผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ภาคโรงแรมของไทย เริ่มยกระดับเป็นโรงแรม ASQ ตั้งแต่เมษายน 2563 โดย ชมรม ASQ Thailand ก็ได้เตรียมความพร้อมขยายจำนวนโรงแรมกลุ่มนี้ รองรับมาตรการเปิดประเทศรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ ติดตามจากรายงาน คุณมาสิรี กล่อมแก้ว


อ่านเพิ่มเติม

โรงแรม ASQ พร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ