เรียนออนไลน์รอบ 2 ยังพบความไม่พร้อม | เข้มข่าวค่ำ

19

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอมรับ มองแนวทางให้นักเรียนเลื่อนชั้น โดยไม่ต้องสอบ หากสถานการณ์ระบาดโควิด 19 รุนแรงขึ้น พร้อมเปิดแนวทางรูปแบบการสอบกลางภาคที่จะถึงในกลางเดือนธันวาคมนี้ เน้นให้สอดคล้องกับแต่ละระดับชั้นเพื่อให้เด็กได้คะแนนที่เหมาะสม ขณะที่เด็กเรียนออนไลน์ ยังพบปัญหาความไม่พร้อม โดยเฉพาะอุปกรณ์ และการติดต่อสื่อสาร


อ่านเพิ่มเติม

เรียนออนไลน์รอบ 2 ยังพบความไม่พร้อม


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ