ใครบ้างที่ควรได้รับวัคซีน โควิด-19 | PPTV HD 36

3

จากคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก มีคำแนะนำว่า กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงและสมควรที่จะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกๆ มีทั้งหมด 3 กลุ่มด้วยกัน
1. กลุ่มบุคคลากรทางการแพทย์ เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีการสัมผัสโรคโดยตรง พวกเขาควรจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อที่จะได้ดูแลผู้ป่วยอื่นๆ ต่อไป
2. กลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานต่ำ หากมีการติดเชื้อก็อาจจะมีการเจ็บป่วยที่รุนแรง และมีอัตราการเสียชีวิตที่สูง
3. กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น ภาวะอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง และจำเป็นต้องได้รับวัคซีนในกลุ่มแรกๆ เช่นเดียวกัน

ขอบคุณข้อมูล : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) : BDMS

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://pptv36.news/JJy

#PPTVHD36 #BDMS #HappyandHealthyรู้สู้โควิดbyBDMS #Covid19 #โควิด19 #วัคซีนโควิด19


อ่านเพิ่มเติม

ใครบ้างที่ควรได้รับวัคซีน โควิด-19


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ