ไทยวอนรัฐบาลเมียนมา ใช้หลักเจรจาอย่างสันติ | เที่ยงทันข่าว

1

กต.แถลงท่าทีประเทศไทยต่อสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในประเทศเมียนมา วอนใช้หลักสันติวิธีเพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ