พาณิชย์ ปฏิเสธจดสิทธิบัตร ยาเม็ด “ฟาวิพิราเวียร์” เปิดทางองค์การเภสัชกรรมผลิตใช้เอง - เที่ยงทันข่าว

5

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิเสธคำขอจดสิทธิบัตรยาเม็ด ฟาวิพิราเวียร์แล้ว เหตุไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ส่งผลให้ องค์การเภสัชฯ ภาคเอกชน สามารถผลิตใช้เองในประเทศได้เลย


อ่านเพิ่มเติม

พาณิชย์ ปฏิเสธจดสิทธิบัตร ยาเม็ด “ฟาวิพิราเวียร์” เปิดทางองค์การเภสัชกรรมผลิตใช้เอง


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ