รถไฟ ขานรับคลายล็อกดาวน์เพิ่ม 20 เส้นทาง | เที่ยงทันข่าว

1

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดขบวนรถเพิ่ม 20 เส้นทางทั่วประเทศ ภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มข้น จากหลังรัฐบาลประกาศคลายล็อกให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้มากขึ้น


อ่านเพิ่มเติม

รถไฟ ขานรับคลายล็อกดาวน์เพิ่ม 20 เส้นทาง


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ