สกลนครหนาวจัด ครู-นร.เต้นคลายหนาวก่อนเรียน - เข้มข่าวเย็น

1

เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว หลายๆโรงเรียนกังวลใจ เรื่องการเจ็บป่วยของนักเรียน  จึงมองหากิจกรรมที่จะให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ อ.พังโคน จ. สกลนคร หนึ่งในโรงเรียนที่จัดกิจกรรมออกกำลังกาย และการเรียนการสอนกลางแจ้ง เพื่อให้นักเรียนได้คลายหนาวกันเพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ