“เปลี่ยนตัวชี้วัดคุณภาพนักเรียน ไม่ใช้แค่คะแนนสอบ” ข้อเสนอปฏิรูปการศึกษา - เข้มข่าวค่ำ
เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ