เทียบ "อาการไม่พึงประสงค์" 4 วัคซีนโควิดในไทย เหมือนหรือต่างอย่างไร ?


กรมควบคุมโรค เปรียบเทียบอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนโควิด 4 ชนิดที่ฉีดในไทย เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ