พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 3 สมาชิกวุฒิสภา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 3 นายทหารเป็นสมาชิกวุฒิสภา

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง 3 ราย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ 5 ผบ.เหล่าทัพ เป็นสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขรก.ในพระองค์ พระราชทานยศ ทหาร - ตำรวจ ชั้นนายพล

 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม2562 เนื่องด้วยพลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และพลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ได้พ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ เนื่องจาก เกษียณอายุราชการ

จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้

1. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม

2. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ

3. พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด คุณสนใจหรือไม่?

ใช้ปากเตะบอล  | ยูโร 2024

ใช้ปากเตะบอล | ยูโร 2024

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ