ประกาศตั้ง "ไอติม - พริษฐ์" เป็นกรรมาธิการ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประธานรัฐสภาลงนาม ประกาศตั้ง "ไอติม" พริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แทน "วิโรจน์"

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา หน้า 10 เล่มที่ 139 ตอนที่ 31 ง ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 เผยแพร่ ประกาศรัฐสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... แทนตําแหน่งที่ว่าง ระบุ ตามที่ได้มีประกาศรัฐสภา ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ตั้งนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... นั้น

ล้วงกระเป๋า 3 นักการเมืองสุดฮอต “ธนาธร – ไอติม – ไกรเสริม”

ปิดฉาก “New Dem”

ขนส่ง เตรียมขึ้นราคา 15-40% ดันสินค้าพุ่งตามแน่ หากรัฐเลิกตรึงดีเซล 30 บาท

เคาะแล้ว! บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.สีน้ำตาล-บัตรลงคะแนน ส.ก.สีชมพู

เนื่องจาก นายวิโรจ์ ลักขณาอดิศร ได้พ้นจากกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เพราะลาออก และในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นกรรมาธิการแทน จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ