ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุคนละ 100-250 บาทเป็นเวลา 6 เดือน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ที่ประชุมครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุรายละ 100-250 บาทต่อเดือน ตามช่วงอายุเป็นเวลา 6 เดือน เริ่มโอนเข้าบัญชีเม.ย.นี้

วันที่ 26 เม.ย. 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุรายละ 100-250 บาทต่อเดือน ตามช่วงอายุเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนเม.ย.-ก.ย. 2565 จากข้อมูลจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิจำนวนกว่า 10 ล้านคนรวมวงเงินมากกว่า 8 พันล้านบาท สรุปว่าเดือนนี้ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพเดิมอยู่แล้วบวกกับเงินช่วยเหลือพิเศษ

นิด้าโพลเผยคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เกือบ 60% ขาดโอกาสทำงาน-หารายได้

“คดีแตงโม” ตร.ส่งฟ้องทุกข้อหา 6 คน แก๊งบนเรือ รวมกุนซือให้คำแนะนำ

ย้อนคดีผู้ต้องหา "คดีแตงโม" ใครโดนข้อหาอะไรบ้าง

โดยโอนเข้าบัญชีตั้งแต่ 700-1,250 บาท ต่อเดือน ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยต่อผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากได้รับผลกระทบ เงินจากลูกหลาน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญดูแลทุกกลุ่ม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ออมสิน ลุยช่วย SMEs ปล่อยกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 2.99%

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม.อนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 เฉลี่ยรายละ 100 - 200 บาท ตามช่วงอายุ จำนวน 10,896,444 ล้านคน วงเงินรวม 8,348.16 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเม.ย. – ก.ย. 2565 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบทางรายได้คิดเป็นร้อยละ 50.7 ของผู้สูงอายุทั้งหมด และรายได้ของผู้สูงอายุที่มาจากการทำงานมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 40 เหลือเพียงร้อยละ 22 (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ)

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเม.ย. – ก.ย. 2565 ดังนี้

1.อายุ 60 -69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน

2.อายุ 70 -79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน

3.อายุ 80 -89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน

4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250บ./เดือน

น.ส.รัชดากล่าวด้วยว่า ที่ประชุมมอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุต่อไป ส่วนกรณีผู้สูงอายุที่ถูกระงับสิทธิ เนื่องจากได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ปรับเพิ่มด้วย โดยจะได้รับเมื่อมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)

ธ.ก.ส. ลุยแก้หนี้สินภาคครัวเรือน ปี 64 ปล่อยสินเชื่อ 6.6 แสนล้านบาท

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ