กางปัญหาคอร์รัปชัน เปิดอาวุธสำคัญของ ป.ป.ช.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ผ่าปมทุจริตกางปัญหาคอร์รัปชัน พร้อมเปิดอาวุธสำคัญของ ป.ป.ช.

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเด็นที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเป็นที่น่าจับตามองในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตเชิงโครงสร้างจากการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการปกปิดบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จนเป็นคำถามจากสังคมในความโปร่งใสของภาครัฐ ด้านหน่วยงานที่มีส่วนกำกับดูแลโดยตรงอย่าง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ต้องรับหน้าที่อย่างเข้มข้น

 

เลขาฯ ป.ป.ช. แจงปัญหาล่าช้าต้องสืบที่หลักฐาน | กาแฟดำ EP 64 | 5 ส.ค. 65

คำต่อคำ ป.ป.ช. โปร่งใส จริงหรือไม่ | HighLight กาแฟดำ EP 64 | 5 ส.ค. 65

ป.ป.ช. กับความเชื่อมั่นของคนไทย | กาแฟดำ EP64 | สุทธิชัย หยุ่น

ในรายการ กาแฟดำ นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อเรื่องร้องเรียนทุจริตที่ทาง ป.ป.ช. ได้รับ ว่าตัวเลขการร้องเรียนให้ตรวจสอบ มีมากถึง 12,000 เรื่อง โดย เรื่องที่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบ ไต่สวน มีมากถึง 9,000 เรื่อง

อย่างไรก็ตาม  การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ยังเป็นปัญหาสำคัญของ ป.ป.ช.  คุณนิวัติชัย เลขาฯ ป.ป.ช. ยอมรับว่า การทำงานของ หน่วยงานตรวจสอบยังมีปัญหา หากตัวกฎหมายเขียนคลุมเครือ ทาง ป.ป.ช. ไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูล ซึ่งต้องวินิฉัยเป็นรายบุคคลอีกที ยกตัวอย่างเช่นการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ในกรณีนี้สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นประกาศเผยแพร่

เมื่อถามถึงนโยบายในฐานะเลขาธิการฯ ป.ป.ช. ปัจจุบัน คุณนิวัติชัย เผยว่า กำลังเดินการตามแผนที่กำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในระบบสารสนเทศ ได้แก่ เปิดเผยเรื่องที่มีการไต่สวนไปแล้ว การแสดงข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาโดยรวม และ ผลการดำเนินการที่อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเผยแพร่ทางสารสนเทศ ในเบื้องต้นได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการตรวจสอบความแม่นยำของระบบ เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุด และย้ำว่า ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจนำไปสู่การฟ้องร้องได้ในอนาคต

อาวุธสำคัญคือพลังประชาชน

นอกจากปัญหาเผยแพร่ข้อมูลด้านการปราบปรามทุจริตแล้ว ป.ป.ช. เร่ง ให้ความสำคัญต่อพลังประชาชน เพื่อเป็นอีกช่องทางสำหรับการตรวจสอบซึ่งถือเป็นอาวุธสำคัญในการปราบปรามทุจริต “สิ่งที่สำคัญที่สุดในประเด็นเรื่องการทุจริตคือการชี้ช่องเบาะแส แก่ ป.ป.ช. เพราะเรื่องเกิดขึ้น 76 จังหวัดทั่วประเทศ ป.ป.ช. ไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมด ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้แม่นยำต้องเป็นคนในโดยตรง ไม่ว่าจะจากผู้ก่อเรื่อง ถูกสั่งการ ถูกบังคับ หรือรู้เห็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ผู้คนเหล่านี้ที่ชี้เบาะแสให้” เลขาธิการฯ ป.ป.ช. สรุป

กฎหมายคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

เมื่ออาวุธสำคัญคือ พลังประชาชน ที่ช่วยสอดส่องและรายงานความผิดปกติที่ส่อให้เกิดการคอร์รัปชัน ก็ต้องมี กฎหมายคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งเบาะแส หลายฝ่ายจึงต่างตั้งคำถามว่า “ใช้ได้จริงหรือไม่” คุณนิวัติไชย อธิบาย แม้ว่ากฎหมายจะมีอยู่ แต่การใช้งานยังต้องพึ่งพาส่วนงานในสังกัดอื่น ที่ ป.ป.ช. สามารถดำเนินการได้คือส่วนของ การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ระดับ ปลัดกระทรวง อธิบดีกระทรวง หรือ กรม ขึ้นไปโดยจะถูกสอบสวนถึงพฤติการณ์ที่เป็นมูลเหตุ  

'วราวุธ' สั่งล่าตัวนักท่องเที่ยวจับ "ปลานกแก้ว" เขตอุทยานฯ ย้ำต้องเนรเทศสถานเดียว

ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ 5 ก.ย.-19 ต.ค. 65

ศูนย์ CDC รับแจ้งเบาะแสจากประชาชน

การใช้งานโซเชียลมีเดียในปัจจุบันถือเป็นเครื่องมือช่วยแจ้งเบาะแสที่รวดเร็ว หน่วยงาน ป.ป.ช. ได้จัดตั้ง ศูนย์ CDC ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประมวลข้อมูลข่าวสาร โดยผู้แจ้งเบาะแสไม่จำเป็นต้องเดินทางมาถึง สำนักงาน ป.ป.ช. นอกจากนี้ ทาง ป.ป.ช. ยังมีเครือข่าย ที่ร่วมกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน Act องค์กรเพื่อความโปร่งใส องค์กรการตรวจสอบการทุจริตอีกหลายเครือ ที่กระจายกันเพื่อรับเรื่องร้องเรียน

แม้จะเป็นการแจ้งเบาะแสต่อพฤติการณ์ที่ส่อไปทางทุจริต หน่วยงาน ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อลงไปตรวจสอบได้ซึ่งเป็นไปตามส่วนงานของการป้องปราบปราม คุณนิวัติชัย ยืนยันว่าสามารถตรวจสอบได้เลย โดยใช้กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 35

“ตามกฎหมาย ป.ป.ช. ในมาตรา 35 บอกว่า ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการทุจริต หมายความยังไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น ความผิดยังไม่สำเร็จ ให้ ป.ป.ช. มีหน้าที่ลงไปตรวจสอบเฝ้าระวัง เพราะอยู่ในส่วนงานของการป้องปราบ” 

E-bidding สามารถป้องกันการคอร์รัปชันได้จริงหรือไม่?

ในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นชนวนให้เกิดการทุจริตที่เกิดกับภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณ คุณนิวัติชัย เล่าถึงกระบวนการว่า การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใหญ่ล้วนมีการแข่งขันที่สูง เพื่อให้ได้มีส่วนแบ่งในงบประมาณที่มหาศาล จึงนำไปสู่พฤติการณ์ทุจริตที่เรียกว่า “รับสินบน”  

แม้จะมีขั้นตอนการยื่นประกวดราคา หรือที่เรียกว่า กระบวนการ E-Bidding ทั้งนี้ก็ยังไม่การันตีว่า E-bidding สามารถป้องกันการคอร์รัปชันได้ เพราะกระบวนการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย เริ่มตั้งแต่งบประมาณที่ผ่านสภา “ในโครงการเมกะโปรเจค (mega project) ต่างๆ มันซ่อนประเด็นไว้หลายอย่าง ในแง่ของเรื่องระบบเศรษฐกิจ รายได้ สเปค และรายละเอียด ซึ่งถ้าไม่มีผู้ชี้เบาะแสหรือการร้องเรียนเข้ามาถือเป็นเรื่องที่มองยาก”

อัปเดตคดีใหญ่ ที่อยู่ใน มือ ป.ป.ช.

นอกจากนี้ได้มีอัปเดตคดีใหญ่ๆ ที่อยู่ในการดูแลของ ป.ป.ช. และสังคมจับตามอง ได้แก่ คดีทุจริตข้ามชาติการจัดซื้อเครื่องยนต์  Rolls-Royce ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาตรวจสอบพบว่า โรลส์-รอยซ์ จ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ ปตท. และ ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) และ การทำสัญญา G to G การซื้อแป้งมันสำปะหลังหรือข้าว ที่เป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศไทย-จีน ตามกลไกคือการทำการค้ารัฐบาลกับรัฐบาล แต่การจัดซื้อครั้งนี้ บริษัทในมณฑลของจีนแอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเพื่อทำการค้ากับรัฐบาลไทย ประเด็นดังกล่าวคุณนิวัติชัย เผยว่า จะมีการเปิดเผยในเร็ววันนี้

พร้อมย้ำว่า ความเร็วของการสืบคดี ขึ้นอยู่กับ พยาน หลักฐาน และเอกสาร อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การดำเนินการกำกับดูแลและตรวจสอบคดีรวดเร็วและรัดกุมมากขึ้น หากมีครบถ้วนจะสามารถเริ่มต้นสืบได้เลย แต่ถ้าไม่ครบต้องสืบหลักฐานเพิ่มเติม รายละเอียดเหลานี้จำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อตามหาข้อเท็จจริง เพราะฉะนั้นจึงมาประจวบเหมาะกับประเด็นทางการเมือง

ขึ้นดอกเงินฝาก ตรึงดอกเงินกู้ มีผล 15 ส.ค.65

เปิดประวัติ เทพบิว ภูริพล บุญสอน นักวิ่งลมกรด อนาคตไกล

“ ประชาชนต้องเชื่อมั่นใน ป.ป.ช. ก่อน ในการรวบรวมพยานหลักฐาน และอยากจะขอร้องให้ทั้งท่านประชาชน และท่านที่อยู่ภายในหน่วยงานต้องมีความกล้า วันนี้ใครๆ ก็บอกทุจริตเป็นเรื่องภัยร้ายแรง ไม่มีใครชอบการทุจริต แต่ทุกคนไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการทุจริต ผมก็ต้องขอร้องนะครับ ถ้าท่านเกลียดการทุจริต ท่านก็ต้องให้ความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นการชี้ช่องพยานหลักฐานนะครับ ท่านส่งเรื่องเข้ามาครับ”

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ