โปรดเกล้าฯผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯชัยภูมิพ้นตำแหน่ง เหตุประพฤติไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โปรดเกล้าฯ ให้ “เสาวรีย์ เยี่ยมศิริ” พ้นจากผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เหตุความประพฤติไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดี

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง ระบุว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ นางเสาวรีย์ เยี่ยมศิริ พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.2565 เนื่องจากเป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว โดยไม่ผ่านการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหาร-ตำรวจ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ-เหรียญรัตนาภรณ์จำนวน 2 คน

สืบเนื่องจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ 22/2565 เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่า นางเสาวรีย์ เยี่ยมศิริ เป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว โดยไม่ผ่านการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 2565

วันเดียวกันนี้ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 45 จังหวัด 1,202 ราย อ่านรายละเอียดที่นี่

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ