ประชุม ครม.วันนี้หลายวาระร้อน ในเดือนแห่งความรัก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประชุม ครม.วันนี้ (7 ก.พ.66) หลายวาระร้อน เสนอ เช่น เปิดผับถึงตี 4 เก็บค่าเหยียบแผ่นดิน ประกันรายได้ยาง สร้างมอเตอร์เวย์ มียาบ้าเกิน 1 เม็ดเป็นผู้ค้าหรือไม่

ในประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (7 ก.พ.66) มีหลายวาระน่าสนใจมากที่ต้องจับตา เริ่มต้นที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เตรียมนำผลสอบของคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง กรณีนายรัชฎา สุริยกุล ณอยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถูกจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาเรียกรับสินบน ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป รายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ

สภาพอากาศวันนี้! ทั่วไทยเจอฝน 10-20% ส่วนเหนือเย็นลง 1-3 องศา

ผ่าธุรกิจเครือข่าย 4บ. พบที่ตั้งเดียวมี 6 บริษัท

 

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  • เสนอมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ทั้งการขยายระยะเวลาเปิดสถานบริการถึงเวลา 04.00 น. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจกลางคืน ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
  • กำหนดอัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ ค่าเหยียบแผ่นดิน ที่เดินทางผ่านช่องทางอากาศ อัตรา 300 บาทต่อคน ส่วนช่องทางบกและทางน้ำจัดเก็บอัตรา 150 บาทต่อคน
  • เสนอทบทวนมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย
  • เสนอให้การฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยว เป็นวาระแห่งชาติ 

กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการกำหนดจำนวนยาบ้า ซึ่งผู้ครอบครองเกิน 1 เม็ด ต้องถูกจัดให้เป็นผู้ค้าหรือไม่

กระทรวงคมนาคม

  • ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา หรือมอเตอร์เวย์(M6) จำนวน 12 ตอน (สัญญา) วงเงิน 4,970 ล้านบาท ปรับเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง 4,970 ล้านบาท ยังอยู่ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ครม.อนุมัติ โดยหลังจากครม.อนุมัติ กรมทางหลวง (ทล.) จะเร่งแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมกับผู้รับเหมาทั้ง 12 สัญญาเพื่อเร่งก่อสร้างงานโยธาส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2566

โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร ครม.เห็นชอบโครงการและกรอบวงเงิน 69,950 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2559 โดยแบ่งการก่อสร้างงานโยธาออกเป็น 40 ตอน(สัญญา) ซึ่งประมูลและลงนามสัญญาผู้รับจ้าง วงเงินประมาณ 59,000 ล้านบาท ทำให้ยังเหลือกรอบวงเงินอีก ราว 10,000 ล้านบาท

ปัจจุบัน การก่อสร้างงานโยธา แล้วเสร็จ 100% แล้วจำนวน 24 ตอน โดยคาดว่า ในช่วงปลายปี 2566 จะสามารถขยายการเปิดทดลองให้บริการ จากปากช่อง- นคราราชสีมา(ขามทะเลสอ) และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ในปี 2568

กระทรวงพาณิชย์ 

เสนอช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เห็นชอบวงเงินเบื้องต้นประมาณ 7,600 ล้านบาท และเห็นชอบสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการกิจการไม้พาราและผลิตภัณฑ์ในวงเงิน 20,000 ล้านบาทในช่วงปี 66-67 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เสนอ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สอดรับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กระทรวงการคลัง

เสนอการกำหนดระยะเวลาการให้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน สำหรับโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" บนที่ดินราชพัสดุ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่สอง

 

กระทรวงยุติธรรม

  • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนและยาเสพติด
  • เสนอร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2566-2570

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ขออนุมัติเพิ่มจำนวนการรับนิสิตโครงการเพชรในตม

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขออนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2570 

กระทรวงวัฒนธรรม เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ

 

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

สโลวีเนีย

VS

เซอร์เบีย

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ