ครม.วันนี้ คืบหน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คาด 1 เม.ย.66 โอนเงินเข้าตามสิทธิ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประชุม ครม. (28 ก.พ.66) รายงานความคืบหน้าบัตรคนจน คาดจ่ายเงินตามสิทธิได้ 1 เม.ย. 2566

โดย กระทรวงการคลัง จะนำเสนอความคืบหน้าของการลงทะเบียนโครงการบัตรคนจนรอบใหม่ 28 ก.พ.นี้ จากนั้นกระทรวงการคลัง จะเปิดให้ผู้มีรายชื่อตรวจสอบสิทธิ และ ยืนยันตนตัว เพื่อรับสิทธิ คาดว่าโครงการจะเริ่มจ่ายเงินตามสิทธิได้ ประมาณวันที่ 1 เมษายน 2566 เริ่มจ่ายเงิน 1 เม.ย.ส่วนวาระอื่นๆ น่าสนใจ

กระทรวงการคลัง เสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

คอนเทนต์แนะนำ
"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" รีบยืนยันตัวตน มิเช่นนั้นสิทธิจะลดลง!
นายกฯ ยืนยัน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เงินเข้าบัตร 1 เมษายนนี้
เผยสาเหตุการเสียชีวิต "ดีเจวิว" พ่อแม่ร่ำไห้ ยอมรับยังติดใจ

ขอทบทวนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง เรื่อง ค่าบริการทางการแพทย์และเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล กรณีผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์เหตุระเบิดแยกราชประสงค์ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข

รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2565 และ เสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEร ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 10

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการโคบาลชายแดนใต้ ของกรมปศุสัตว์

ขอความเห็นชอบกู้ยืมเงินเพื่อสำรองเผื่อสภาพคล่อง ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย // ขออนุมัติดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2566

ขอความเห็นชอบให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เสื่อมโทรม "ป่าสวนเมี่ยง" เนื้อที่ประมาณ 361 ไร่ ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำไปดำเนินการตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สนง.กกต. เสนอการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กระทรวงวัฒนธรรม เสนอผ้าขาวม้า : ผ้าอเนกประสงค์ในวิถีชีวิตไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก

กระทรวงมหาดไทย ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย โครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดฯ

กนช. เสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กระทรวงยุติธรรม เสนอแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ในส่วนของพื้นที่เพิ่มเติม

กระทรวงพลังงาน ขออนุมัติโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 4-5 และ โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประกา เครื่องที่ 1-3 เสนอโครงการพัฒนาระบบเคเบิ้ลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า

กระทรวงคมนาคม ขออนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เรื่อง อนุมัติให้

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดำเนินงานก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ วงแหวนกาญจนาภิเษก

ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำขั้นที่ 1 เอ เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน - อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตอน บ้านปอน - อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ศอ.บต. ขออนุมัติหลักการการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ "สานใจไทย สู้ใจใต้" โดยการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีนำเงินค่าปรับที่อยู่ในอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีอาญา ที่เป็นอำนาจของข้าราชการตำรวจ งินค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เฉพาะส่วนที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเงินค่าปรับทางปกครองที่ข้าราชการตำรวจสั่งปรับตามกฎหมาย สมทบเข้ากองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอเพิ่มทุนในโครงการเหมืองแร่โพแทชของอาเซียน

สพร. ขออนุมัติร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570

กพม. เสนอจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน)

โดยในวันนี้ มี รัฐมนตรี ลาประชุม 4 ท่าน

1.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์(รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

2.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน(รมว.กระทรวงยุติธรรม)

3.คุณหญิงกัลยา โสภาพานิช(รมช.กระทรวงศึกษาธิการ)

4.นายสุนทร แสงปาน(รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

และ Video Conference 1 ท่าน 

1.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน(รมว.กระทรวงเกษตร )

คอนเทนต์แนะนำ
ปฏิทินวันหยุดมีนาคม 2566 มีวันหยุดราชการ-วันสำคัญ วันไหนบ้าง
เปิดสถิติหวย งวด 1 มี.ค. ย้อนหลัง 10 ปี

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ