โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 207 นาย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจา เผยแพร่ประกาศ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน 207 นาย

วันที่ 10 มี.ค. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระเมษายน 2566 ให้แก่นายทหรสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการ มาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 207 นาย อาทิเช่น

1. พลโท มานพ สัมมาขันธ์ เป็น พลเอก

2. พลโท ธีระพล เรือนใจมั่น เป็น พลเอก

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศทหาร พลตรีหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณรีฯ

ราชกิจจา ประกาศแล้ว! กฎหมายเลือกตั้ง 2 ฉบับ

3. พลโท ธนา เลาหวณิช เป็น พลเอก

4. พลโท ธีระยุทธ ศรีฟ้า เป็น พลเอก

5. พลโท เธียรพงศ์ เมืองพรหม เป็น พลเอก

6. พลโท ภูมินทร์ ชุมช่วย เป็น พลเอก

7. พลโท วิเชียร แข็งขัน เป็น พลเอก

8. พลโท ดิเรก ดีประเสริฐ เป็น พลเอก

9. พลโท สมภพ ศรีศิริ เป็น พลเอก

10. พลโท ยุทธพร สุบรรณภาส เป็น พลเอก

11. พลโท วีระกาญจน์ โล่ห์สถาพรพิพิธ เป็น พลเอก

12. พลโท สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม เป็น พลเอก

13. พลโท สมบุญ เกตุอินทร์ เป็น พลเอก

14. พลโท เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ เป็น พลเอก

15. พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ เป็น พลเอก

16. พลโท เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน เป็น พลเอก

17. พลโท วรุตม์ นนทวงษ์ เป็น พลเอก

18. พลโท ฐกัด หลอดศิริ เป็น พลเอก

19. พลโท ธานี วาศภูติ เป็น พลเอก

20. พลเรือโท ธวัชชัย ม่วงค า เป็น พลเรือเอก

อ่านเพิ่มเติม ที่นี่

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ