โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร-ตำรวจเป็นกรณีพิเศษ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหาร-ตำรวจชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 20 มี.ค. 2566 เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 2566

นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา ยังเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ

คอนเทนต์แนะนำ
ด่วน! โปรดเกล้าฯพ.ร.ฎ.ยุบสภา แล้ว
กางปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ บำนาญ ปี 2566
"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" รีบยืนยันตัวตน มิเช่นนั้นสิทธิจะลดลง!

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 23 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ) จำนวน 33 ราย ดังนี้

1. พลตำรวจโท ทรงเกียรติ วาทะกุล   เป็น พลตำรวจเอก

2. พลตำรวจโท มโนช ตันตระเธียร  เป็น พลตำรวจเอก

3. พลตำรวจตรีชัยพงษ์ ทรงพลนภจร เป็น พลตำรวจโท

4. พลตำรวจตรี บุญชัย ฤาชัยสา เป็น พลตำรวจโท

5. พลตำรวจตรี ประกาศ พงษ์พานิช  เป็น พลตำรวจโท

6. พลตำรวจตรี พิมล บำรุง  เป็น พลตำรวจโท

7. พลตำรวจตรี มนตรี สีทอง เป็น พลตำรวจโท

8. พลตำรวจตรี วินัย ทับทอง เป็น พลตำรวจโท

9. พลตำรวจตรี อมร ศรีทุนะโยธิน เป็น พลตำรวจโท

10. พลตำรวจตรีหญิง อาภาพรรณ ชลศึกษ์ เป็น พลตำรวจโทหญิง

11. พันตำรวจเอก คลัง เสถียรธนเศรษฐ์ เป็น พลตำรวจตรี

12. พันตำรวจเอก ธัชพล สิทธิวงค์  เป็น พลตำรวจตรี

13. พันตำรวจเอก นิรันดร์ โรหิตาคนี เป็น พลตำรวจตรี

14. พันตำรวจเอก ประสพชัย เสวกพันธุ์ เป็น พลตำรวจตรี

15. พันตำรวจเอก ปัญจพล ชำนาญหมอ เป็น พลตำรวจตรี

16. พันตำรวจเอก โผนชัย ครองยุทธ  เป็น พลตำรวจตรี

17. พันตำรวจเอก ยุทธนา ขันติศุข เป็น พลตำรวจตรี

18. พันตำรวจเอก วัตร์ธนา มีขำ เป็น พลตำรวจตรี

19. พันตำรวจเอก สมาน สุขหร่อง เป็น พลตำรวจตรี

20. พันตำรวจเอก สรรค์พิสิฐ แย้มเกษร เป็น พลตำรวจตรี

21. พันตำรวจเอก เสมอ อ่อนมั่ง เป็น พลตำรวจตรี

22. พันตำรวจเอก อนุ เนินหาด เป็น พลตำรวจตรี

23. พันตำรวจเอกหญิง ชัญญา ภมรศิริ  เป็น พลตำรวจตรีหญิง

24. พันตำรวจเอกหญิง ชุติมา พันธุ เป็น พลตำรวจตรีหญิง

25. พันตำรวจเอกหญิง ณัฐฐินี อยู่ยง เป็น พลตำรวจตรีหญิง

26. พันตำรวจเอกหญิง นุชจรี อุดมแสงอร่าม  เป็น พลตำรวจตรีหญิง

27. พันตำรวจเอกหญิง ปรียานุช บุญเฉลิมวิเชียร  เป็น พลตำรวจตรีหญิง

28. พันตำรวจเอกหญิง พิศมัย ใจหาญ เป็น พลตำรวจตรีหญิง

29. พันตำรวจเอกหญิง มณีรัตน์ ด่านวรรณพงศ์ เป็น พลตำรวจตรีหญิง

30. พันตำรวจเอกหญิง ศิริพร ลบล้ าเลิศ  เป็น พลตำรวจตรีหญิง

31. พันตำรวจเอกหญิง ศิริมา เขมะเพชร  เป็น พลตำรวจตรีหญิง

32. พันตำรวจเอกหญิง สมสุข ภาณุรัตน์ เป็น พลตำรวจตรีหญิง

33. พันตำรวจเอกหญิง สายใจ วงศ์วานิช  เป็น พลตำรวจตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 มี.ค. พ.ศ. 2566

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

คอนเทนต์แนะนำ
ปฏิทินวันหยุดเมษายน 2566 หยุดสงกรานต์-ราชการ-หยุดยาวกี่วัน เช็กที่นี่!
เปิดลงทะเบียนค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565
สมมง! “กานต์ ชนนิกานต์” คว้ามงกุฎนางสาวไทย 2566
เปิด 11 รายชื่อ รถไฮไลท์ในงาน Motor Show 2023 จัดเต็มหลังอั้นมานาน !
ซีเซียม-137 สารกัมมันตรังสีอันตราย สัมผัสอาจผิวไหม้พุพอง สะสมนานก่อมะเร็งได้

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ