ครม.ยังต้องจับตา "ขอลดภาระค่าไฟค่าไฟฟ้า" หลัง กกต.ตีกลับ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การประชุม ครม.วันนี้ (2 พ.ค.66) วาระที่ต้องจับตาคือเรื่อง "ขอลดภาระค่าไฟค่าไฟฟ้า" หลัง กกต.ตีกลับ โดยเป็นงบประมาณ หมื่นกว่าล้าน

จากกรณีคณะรัฐมนตรี เห็นชอบเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขออนุมัติวงเงิน 11,112 ล้านบาท เพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชน ต่อมา มีรายงานว่า สำนักงาน กกต. ได้ส่งหนังสือดังกล่าวกลับไป ยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว หลังจากพบว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในหลักการจะใช้งบกลาง 11,112 ล้านบาท

คอนเทนต์แนะนำ
"มิ.ย.รู้ผล" ผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใน 1 พฤษภาคม 66
เปิดสถิติหวย "วันแรงงาน" งวด 2 พ.ค. ย้อนหลัง 15 ปี
เลือกตั้ง 2566 : การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ หัวใจของการเลือกตั้ง

ในการจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาค่าไฟฟ้าแพง เพื่อขอให้กกต.ให้ความเห็นชอบตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 169 กำหนด

จึงเห็นว่าหนังสือที่ส่งมายังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และได้ส่งหนังสือดังกล่าวกลับไป โดยขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือฉบับใหม่จากทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด

"ทำให้วันนี้ในการประชุม ครม. ต้องจับตาดูเรื่องนี้ว่าในที่ประชุมจะดำเนินการอย่างไร"

ส่วน วาระครม.ประจำวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารอาเซียน ครั้งที่ 9 และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 26 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่านยุคโควิด 19 การปรับตัวแรงงานของ
ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เพื่อความก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา 

ร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่..) พ.ศ…

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาการเปิดเผยและการส่งข้อมูลการอุดมศึกษาพ.ศ.

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ…

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง กำหนดให้กาแฟเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ…

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เลือกตั้งล่วงหน้า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
ปฏิทินวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2566 วันหยุดราชการ-ธนาคาร วันไหนบ้าง

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ