เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. มหาสารคาม 6 เขต มีผู้สมัครรวม 84 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. มหาสารคาม 6 เขต มีผู้สมัคร รวม 84 คน ก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง 14 พ.ค.2566

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัด มหาสารคาม มีเขตเลือกตั้ง รวม 6 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัด มหาสารคาม มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 84 คน ดังนี้

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กาฬสินธุ์ 6 เขต มีผู้สมัครรวม 76 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครปฐม 6 เขต มีผู้สมัครรวม 65 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครสวรรค์ 6 เขต มีผู้สมัครรวม 70 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคาม

เบอร์1 นายเชวงศักดิ์ พลลาภ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์2 นายทองหล่อ พลโคตร พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์3 นางปรียาพร ปรุงฆ้อง พรรคไทยพร้อม

เบอร์4 นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์5 นางสาวนุจรีภรณ์ อินทะสร้อย พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์6 นายอดิศักดิ์ พานเพ็ง พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์7 นายกิตติ นามชัย พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์8 นางสาวนงลักษณ์ ทุงจันทร์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์9 นายแก่นศักดิ์ รักสุทธี พรรคภูมิใจไทย

เบอร์10 พันตำรวจเอกสุรศักดิ์ เปลี่ยนขำ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์11 ว่าที่ร้อยโทเทอดศักดิ์ แสงเขียว พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์12 นายปัญญา ประทุมชัย พรรคไทยภักดี

เบอร์13 นายธีระวัฒน์ พรรณะ พรรคก้าวไกล

เบอร์14 นายชยพล โบราณมูล พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์15 นายปัญญา สารพล พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์16 นายสุวิทย์ บุตรโคตร พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแกดำ, อำเภอวาปีปทุม และอำเภอบรบือ (เฉพาะตำบลหนองม่วง ตำบลยาง และตำบลบัวมาศ)

เบอร์1 นายประสงค์ กันพล พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์2 นายจักรเพชร เพชรพิมาย พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์3 นายศุภากร ปัตตะพงศ์ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์4 นายชัยยนต์ ผือโย พรรคคลองไทย

เบอร์5 นายวรเวช ศิริประเสริฐศรี พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์6 นายมานพ นนสีลาด พรรคภูมิใจไทย

เบอร์7 นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์8 นายสมพร คุ้มพงษ์พันธ์ พรรคไทยภักดี

เบอร์9 นายสุชาติ ศรีสังข์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์10 นางศิริพร หลิน พรรคไทยชนะ

เบอร์11 นายสุริยงค์ พุทไธยสงค์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์12 นายพิบูลย์ จันทศิลป์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์13 นายธงชัย เบอร์ไธสง พรรคก้าวไกล

เบอร์14 นายสุวิทย์ ปะติตานัง พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์15 นายเกตศักดิ์ ชินภักดี พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์16 นายสุเวช มูลธิยะ พรรคพลังสังคมใหม่

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า แต่เช็กสิทธิไม่พบ ต้องทำอย่างไร?
เลือกตั้ง 2566 : เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
เลือกตั้ง 2566 : เลือกตั้งล่วงหน้า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอยางสีสุราช และอำเภอนาดูน

เบอร์1 นายเดชา ปัสสำราญ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์2 นายประสาทพร สีกงพลี พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์3 นางสาวอรัชพร ปะตินัง พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์4 นายรณรงค์ ชารีคง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์5 นางยุพากร บ้งกาวงศ์ พรรคคลองไทย

เบอร์6 นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์7 นางสาวเพลินพิศ สิทธิมี พรรคไทยภักดี

เบอร์8 นายธนาวุฒิ แสงอรุณ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์9 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พรรคเพื่อไทย

เบอร์10 นางสาวกมลวรรณ มณีศรี พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์11 นายประมวล พานมาตย์ พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์12 นายธนกฤต โพธิ์แสงดา พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์13 นายกุลธร แก้ววิเศษ พรรคก้าวไกล

เบอร์14 นายเยื้อน วารียันต์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์15 นางอัมพวัน สีพลแท่น พรรคชาติไทยพัฒนา

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอนาเชือกและอำเภอบรบือ (ยกเว้นตำบลหนองม่วง ตำบลยาง และตำบลบัวมาศ)

เบอร์1 นายสุรัตนชัย ดีแดง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์2 นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์3 นายสมเกียรติ กะตะศิลา พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์4 นายเนตร แก้วลาด พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์5 นายปัญญา ภูเฮืองแก้ว พรรคคลองไทย

เบอร์6 นางสาวณิชาภา โคตรมั่นคง พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์7 นายสิรวิชญ์ เทียบแก้ว พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์8 นายเกษม สิงทร พรรคไทยภักดี

เบอร์9 นายนิพนธ์ วงศ์พัฒน์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์10 นางภานิณี ขันแก้ว พรรคก้าวไกล

เบอร์11 นายวิเชียร จงชูวณิชย์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์12 นายอนันต์ คงดี พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์13 นายนฤตกฤษณ์ เถื่อนมิ่งมาตร พรรคชาติไทยพัฒนา

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ หัวใจของการเลือกตั้ง
เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ - สีบัตร ป้องกันความผิดพลาด! ก่อนเข้าคูหา
เลือกตั้ง 2566 : กองทัพเรือ หนุนหาเสียงในค่ายทหาร เปิดโอกาสให้ทุกพรรค

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอกุดรัง, อำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอกันทรวิชัย (เฉพาะตำบลเขวาใหญ่)

เบอร์1 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์2 นายเศรษฐวัฒน์ ศิริโกมุท พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์3 นางสาววิภาวี ลืออุติกุลวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์4 นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์5 นายประภาส เนื่องแก้ว พรรคไทยภักดี

เบอร์6 ร้อยเอกนวพล ภักดีวังภูวดล พรรคคลองไทย

เบอร์7 นายโกศล คาดพันโน พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์8 นายสุวรรณ์ แพงสอน พรรคภูมิใจไทย

เบอร์9 นายสหะ กันพล พรรคก้าวไกล

เบอร์10 พันตำรวจเอกชัยสิทธิ์ ภความนตรี พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์11 นายธนพงษ์ วังสพรรณ์ พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์12 นายโยธิน เถื่อนมิ่งมาตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์13 นายจรัส ชูคันหอม พรรคช่วยชาติ

เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอชื่นชม, อำเภอเชียงยืน และอำเภอกันทรวิชัย (ยกเว้นตำบลเขวาใหญ่)

เบอร์1 นางเพียงพิศ เดชมาลา พรรคก้าวไกล

เบอร์2 นายวรการ สง่าดี พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์3 นายจุลจักร กองพลพรหม พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์4 นายนรเศรษฐ์ บุษดี พรรคคลองไทย

เบอร์5 นางสุภาพร ทองเจริญ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์6 นายธนกร อุดรพิมพ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์7 นายเอกภักดิ์ บุญแต่ง พรรคไทยภักดี

เบอร์8 นายรัฐ คลังแสง พรรคเพื่อไทย

เบอร์9 สิบเอกวิทน โชติเมืองปัก พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์10 นางบรรจง เถื่อนมิ่งมาตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์11 นายธีราพัทธ์ พาณิชย์ พรรคเสรีรวมไทย

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ