เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.นครพนม 4 เขต มีผู้สมัครรวม 52 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.นครพนม 4 เขต มีผู้สมัคร รวม 52 คน ก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง 14 พ.ค.2566

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัดนครพนม มีเขตเลือกตั้ง รวม 4 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัดนครพนม มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 52 คน ดังนี้

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. พระนครศรีอยุธยา 5 เขต มีผู้สมัครรวม 52 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กำแพงเพชร 4 เขต มีผู้สมัครรวม 42 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. มหาสารคาม 6 เขต มีผู้สมัครรวม 84 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอบ้านแพง, อำเภอนาทม, อำเภอศรีสงคราม และอำเภอนาหว้า

เบอร์1 นายสมพล นาศรีทม พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์2 นายมานพ เหมพลชม พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์3 นายสังคม สีวังพล พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์4 นายเทิดศักดิ์ แพงสาร พรรคก้าวไกล

เบอร์5 นางพูนสุข โพธิ์สุ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์6 นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์7 นางผาจิต ผาสุข พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์8 นายธงทิพย์ชลิต แห่สถิตย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์9 ว่าที่ร้อยโทไกรภพ นครชัยกุล พรรคไทยสมาร์ท

เบอร์10 นางคำพลอย นิกรกุล พรรคไทยภักดี

เบอร์11 นายคำไพ นามบุตร พรรคราษฎร์วิถี

เบอร์12 นายดาบชัย ทัดสา พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์13 นายดลจินดา โมธรรม พรรคช่วยชาติ

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโพนสวรรค์, อำเภอท่าอุเทน และอำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลหนองแสง ตำบลอาจสามารถ ตำบลนาราชควาย ตำบลหนองญาติ และตำบลท่าค้อ)

เบอร์1 นายสุริน ไตริน พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์2 นางมนพร เจริญศรี พรรคเพื่อไทย

เบอร์3 นายศุภชัย โพธิ์สุ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์4 ว่าที่ร้อยตรีถิรวัฒน์ จำปาไชยศรี พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์5 นายนำชัย กิตติวัชรธงชัย พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์6 นางสาวศศิธร นิกรกุล พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์7 นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์8 นางสาวสุพิชญ์ชญา กิตติ์พรศิริกุล พรรคก้าวไกล

เบอร์9 นายวิวัฒน์ สรรพโส พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์10 นายอาทิตย์ ตั้งธรรม พรรคไทยภักดี

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ หัวใจของการเลือกตั้ง
เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ - สีบัตร ป้องกันความผิดพลาด! ก่อนเข้าคูหา
เลือกตั้ง 2566 : กองทัพเรือ หนุนหาเสียงในค่ายทหาร เปิดโอกาสให้ทุกพรรค

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเรณูนคร, อำเภอธาตุพนม และอำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลบ้านกลาง ตำบลดงขวาง ตำบลขามเฒ่า ตำบลคำเตย ตำบลโพธิ์ตาก และตำบลนาทราย)

เบอร์1 นายชัยอภิสิทธิ์เป๊าะ คำกรฤาชา พรรคไทยพร้อม

เบอร์2 นายไพจิต ศรีวรขาน พรรคเพื่อไทย

เบอร์3 นายศิริพงศ์ นานคงแนบ พรรคก้าวไกล

เบอร์4 นายอลงกต มณีกาศ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์5 ร้อยตำรวจเอกเพชรวิชัย จันทะคาม พรรคไทยสมาร์ท

เบอร์6 นายธงชัย พานิชดี พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์7 นางเกศราพร พูลสวัสดิ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์8 นายศุภกิจ โพธิ์ศรีมีสุข พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์9 นางมารวย อุดมเลิศปรีชา พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์10 นายพงษ์เทพ โรจน์วิรัตน์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์11 นางสาวพรพิมล ราชบุตร พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์12 นางสาวทริยา พรหมแสง พรรคไทยภักดี

เบอร์13 นายพศิษฐ์ ธนเนตร์วรานนท์ พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์14 นางแอนนา ชูเสน พรรคแนวทางใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอนาแก, อำเภอวังยาง, อำเภอปลาปาก และอำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลวังตามัว ตำบลกุรุคุ และตำบลบ้านผึ้ง)

เบอร์1 นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์2 นางวิทยาพร หาญทองชัย พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์3 นายธงชัย นายกชน พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์4 นายสมชอบ นิติพจน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์5 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์6 นายบัญชา มาตย์วังแสง พรรคพลังประชาธิปไตย

เบอร์7 นายดวงใจ เชื้อคำเพ็ง พรรคไทยพร้อม

เบอร์8 นายชูกัน กุลวงษา พรรคภูมิใจไทย

เบอร์9 นายชาญชัย คำจำปา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์10 นายวุฒิพงษ์ มีบุญ พรรคก้าวไกล

เบอร์11 นายนาวิน นามเรือง พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์12 นางกานต์ฐิรัช ราชวงศ์ พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์13 นายพรรษา อ่อนหวาน พรรคไทยภักดี

เบอร์14 นางสาวรัตติภรณ์ ทุมเที่ยง พรรคแนวทางใหม่

เบอร์15 นายประยูร ยตะโคตร พรรคพลังปวงชนไทย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เช็กเบอร์ "พรรคการเมือง 2566" แบบบัญชีรายชื่อ

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ