เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บึงกาฬ 3 เขต มีผู้สมัครรวม 34 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บึงกาฬ 3 เขต มีผู้สมัคร รวม 34 คน ก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง 14 พ.ค.2566

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัดบึงกาฬ มีเขตเลือกตั้ง รวม 3 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัดบึงกาฬ มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 34 คน ดังนี้

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.น่าน 3 เขต มีผู้สมัครรวม 29 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กระบี่ 3 เขต มีผู้สมัครรวม 28 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.จันทบุรี 3 เขต มีผู้สมัครรวม 28 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอศรีวิไลและอำเภอเมืองบึงกาฬ

เบอร์1 พันตำรวจโทสุกำธร อ่อนผิว พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์2 นายปรวรรษ หวายฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์3 นายประดิษฐ คำบุญเรือง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์4 นายสยาม เพ็งทอง พรรคภูมิใจไทย

เบอร์5 นายนาวินทร์ ลครแก้ว พรรคก้าวไกล

เบอร์6 นายมงคล สุระเสนา พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์7 นางสาวภัทรพร ราชป้องขันธ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์8 นายวิทยา เสนจันทร์ฒิไชย พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์9 นายอภิวัฒน์ ประวิเศษ พรรคไทยภักดี

เบอร์10 นางสาวณิชา ประยูรคำ พรรคคลองไทย

เบอร์11 นายสมจิต อามาตย์มนตรี (ถูกประกาศไม่รับสมัคร) พรรคประชากรไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบุ่งคล้า, อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอเซกา

เบอร์1 นายไตรรงค์ ติธรรม พรรคเพื่อไทย

เบอร์2 นายบุญลือ พันธ์พินิจ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์3 นายปังทอง สีม่วง พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์4 นายสำรวย ศรีทิน พรรคก้าวไกล

เบอร์5 นายเกษตร สิทธิไกรพงษ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์6 นายวินัย ติยะบุตร พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์7 นายณัฐพล เนื่องชมภู พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์8 นายอนุสรณ์ แกหลิ่ง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์9 นายศักดิ์ศรี ศรีพิทักษ์ พรรคแรงงานสร้างชาติ

เบอร์10 นายสุวรรณา กุมภิโร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์11 นายกิตติศักดิ์ กีรติวิศัลย์ พรรคไทยภักดี

เบอร์12 นายสุพสิทธิ์ ธิโสภา พรรคคลองไทย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า แต่เช็กสิทธิไม่พบ ต้องทำอย่างไร?
เลือกตั้ง 2566 : เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
เลือกตั้ง 2566 : เลือกตั้งล่วงหน้า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพรเจริญ, อำเภอโซ่พิสัย และอำเภอปากคาด 

เบอร์1 นายนิยม นิติพจน์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์2 นางสาวอารตี สีมา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์3 นายนิพนธ์ คนขยัน พรรคเพื่อไทย

เบอร์4 นายพิทักษ์ สุระพร พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์5 นายยุทธพงษ์ แสงศรี พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์6 นางสาวเพ็ญพิชชา ติยะบุตร พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์7 นายณัฐพงษ์ ป้องปิ่น พรรคก้าวไกล

เบอร์8 นางฌาณิการ์ เมืองแทน พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์9 นางณัตติยาพร กุดกันยา พรรคไทยภักดี

เบอร์10 นายสมดี ผาอาจ พรรคราษฎร์วิถี

เบอร์11 นายเทียมประสิทธิ์ วรกุมมาร (ถูกประกาศไม่รับสมัคร) พรรคพลังประชาธิปไตย

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ