คนกรุงฯ 47.45% พอใจผลงาน “ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ชี้ขยัน-แก้ปัญหาเร็ว


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจ ครบรอบ “1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” พบว่า คนกรุงเทพฯ 47.45% พอใจภาพรวม ชี้เป็นคนขยัน ลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว แต่อีก 14.80% ไม่ค่อยพอใจ เหตุทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้น้อย และปัญหาเดิม ๆ ก็ยังคงมีอยู่

“ชัชชาติ” ย้ำ เตรียมคุย “พิธา-ว่าที่ ส.ส.กทม. ก้าวไกล” ไม่มีความลับ

เดือด! "ชัชชาติ" เจอ จนท.โยธาฯ เรียกเงิน 3 แสน คาดโทษไล่ออก

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ซึ่งทำการสำรวจ ระหว่างวันที่ 24-30 พ.ค. 2566 จากประชาชน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง

โดยจากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานคร ต่อการทำงานในรอบ 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมด 17 เรื่อง เช่น

  • การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 36.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี  ร้อยละ 19.25 ระบุว่า ดีมาก  ร้อยละ 15.70 ระบุว่า ไม่ค่อยดี
  • การแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน ในหน่วยงานของ กทม. : ร้อยละ 29.35 ระบุว่า ค่อนข้างดี  ร้อยละ 21.45 ระบุว่า ไม่ค่อยดี  ร้อยละ 18.25 ระบุว่า ดีมาก  ร้อยละ13.90 ระบุว่า ไม่ดีเลย
  • การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ : ร้อยละ 37.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 19.95 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 15.90 ระบุว่า ดีมาก   ร้อยละ 11.20 ระบุว่า ไม่ดีเลย
  • การแก้ไขปัญหาจราจร และรถติด : ร้อยละ 39.75 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 26.85 ระบุว่า ไม่ค่อยดี  ร้อยละ 18.45 ระบุว่า ไม่ดีเลย  ร้อยละ 10.30 ระบุว่า ดีมาก 
  • การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข : ร้อยละ 45.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 20.05 ระบุว่า ไม่ค่อยดี  ร้อยละ 14.45 ระบุว่า ดีมาก  ร้อยละ 10.60 ระบุว่า ไม่ดีเลย 
  • การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง : ร้อยละ 35.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี  ร้อยละ 27.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 19.55 ระบุว่า ไม่ดีเลย  ร้อยละ 5.45 ระบุว่า ดีมาก

 

ทั้งนี้สุดท้ายเมื่อถามถึง ความพึงพอใจของคนกรุงเทพมหานคร ต่อการทำงานในรอบ 1 ปี ของ นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พบว่า ร้อยละ 47.45 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะเป็นคนขยันตั้งใจทำงาน ปัญหาในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และ กทม.มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

รองลงมา ร้อยละ 27.75 ระบุว่า พอใจมาก เพราะลงพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาที่ร้องเรียนได้รับการแก้ไข 

ขณะที่ ร้อยละ 14.80 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้น้อย และปัญหาใน กทม. ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เช่น ปัญหาการจราจร

ส่วนร้อยละ 10.00 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ ผลงานไม่ชัดเจน และยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิม

 

 

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ