โหวตนายก : เปิดรายชื่อ ส.ว.เห็นชอบ โหวต "พิธา" เป็นนายกรัฐมนตรี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดรายชื่อ ส.ว.เห็นชอบ โหวต "พิธา" เป็นนายกรัฐมนตรี

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) โดยมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ผลปรากฎว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่ถูกเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เห็นชอบ 324 เสียง ไม่ชอบ 182 เสียง งดออกเสียง 199 เสียง

ขณะเดียวกัน พบว่า มี ส.ว.13 คนโหวตเห็นชอบ ให้นายพิธา เป็นนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วย

คอนเทนต์แนะนำ
โหวตนายก : เกาะติดประชุมรัฐสภา จับตาเลือกนายกรัฐมนตรี
โหวตนายก : เช็กรายชื่อ 750 ส.ส.-ส.ว. มีสิทธิโหวตนายกฯ
เปิดขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
2. พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา
3. นายเฉลา พวงมาลัย
4. นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล
5. พลตำรวจโท ณัฏฐวัฒน์ รอดบางยาง
6. นางประภาศรี สุฉันทบุตร
7. นายพิศาล มาณวภัทร
8. นายพีระศักดิ์ พอจิต
9. นายมณเทียน บุญตัน
10.นายวันชัย สอนศิริ
11.นายวุฒิพันธ์ วิชัยรัตน์
12. นายสุรเดช จิรัฐติเจริญ 
13. นายอำพล จินดาวัฒนะ 

 

คอนเทนต์แนะนำ
นักวิทย์พบหลักฐานยืนยัน โลกเข้าสู่ยุคสมัย “แอนโทรโพซีน” แล้ว!
ดีเซลขึ้น 5 บาท/ลิตร ต้นทุนขนส่งเพิ่มแน่ 10% จ่อปรับราคาสินค้า
ผลวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2023 รอบ 8 ทีมสุดท้าย สหรัฐอเมริกา ชนะ ญี่ปุ่น

ส่วน ส.ว. ที่ไม่ร่วมโหวตมีจำนวน 43 คน ประกอบด้วย
1.นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
2.นายกิตติ วะสีนนท์
3.นายเจน นำชัยศิริ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
5. พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
6. พลตำรวจเอกชัชวาล สุขสมจิตร์
7. พลเอกเชวงศักดิ์ ทองสลวย
8. พลเรือเอกเชิงชาย ชมเชิงแพทย์
9. พลเรือเอกฐนิธ กิตติอําพน
10. พลเอกณรงค์พันธ์ จิตแก้วแท้
11. พลเอกดนัย มีชูเวท
12. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
13. พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
14. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
15. พลเรือเอกนพดล โชครดา
16. พลเอกนพดล อินทปัญญา
17. นายบุญมี สุระโคตร
18. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
19. นายประมาณ สว่างญาติ
20. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ
21. พลตำรวจตรีปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
22. พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
23. นายพรเทพ พูนศรีธนากูล
24. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ
25. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย
26. นางสาวภัทรภร วรามิตร
27. นายภาณุ อุทัยรัตน์
28. พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
29. พลเอกวราห์ บุญญะสิทธิ์
30. นายวิชัย ทิตตภักดี
31. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
32. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
33. พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
34. นายสถิต ลิ่มพงษ์พันธุ์
35. พลเอกสนิธชนก สังขจันทร์
36. ศาสตราจารย์พิเศษสม จาตุศรีพิทักษ์
37. นายสมชาย หาญหิรัญ
38. นายสำราญ ครรชิต
39. นางสุณี จึงวิโรจน์
40. นายอภิชาติ โตดิลกเวช
41. พลอากาศเอกอลงกรณ์ วัณณรถ
42. นายอุดม วรัญญูรัตน์
43. นายอุปกิตติ์ ปาจรียางกูร 

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ