5 นายกรัฐมนตรี เดินหน้าสู้คดี "ศาลรัฐธรรมนูญ" ใครเคยรอด-ไม่รอด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
18 มิ.ย.2567 ศาลรัฐธรรมนูญถูกจับตาอีกครั้ง เมื่อหนึ่งในคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นวันนี้ มี คดีเศรษฐา ทวีสิน ทูลเกล้าฯ รัฐมนตรีขาดคุณสมบัติ แต่หากย้อนดูผู้ดำรงตำแแหน่งนายกรัฐมนตรีในอดีต นายเศรษฐา ไม่ใช่คนแรกที่มีชื่ออยู่ในกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญ โดยพีพีทีวี รวบรวม 4 อดีตนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ที่ชะตากรรมอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญ มาแล้วโดยเริ่มที่

1.นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีคนที่ 25 ของไทย และเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชน เป็นคนแรกที่กระทำการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 มีผลให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมัครสิ้นสุดลงเฉพาะตัว และเป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง 

ครั้งนั้นนายสมัคร นายสมัครเป็นพิธีกรรายการ “ชิมไป บ่นไป” และรายการ “ยกโขยง 6 โมงเช้า” และได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน จากนั้นนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สว.กับคณะรวม 29 คน และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

คอนเทนต์แนะนำ
เปิดแนวทาง 4 คดีการเมือง มัดรวมพร้อมกัน 18 มิ.ย.นี้
ศาลรธน. สั่งยื่นหลักฐาน-นัดพิจารณาคดี “เศรษฐา” 18 มิ.ย.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญ ช่างภาพพีพีทีวี
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กรณีได้นำความกราบบังคมทูลฯ เพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิต เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้ง ๆ ที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ

ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยที่ 12-13/2551 เรื่องพิจารณาที่ 19/2551 และเรื่องพิจารณาที่ 29/2551 และมี "มติเอกฉันท์" ให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมัครสิ้นสุดลงเฉพาะตัว และเป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง 

2.นายทักษิณ ชินวัตร เผชิญกับ คดีซุกหุ้น ปี 2544 โดยที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญคือคดีซุกหุ้นชินคอร์ป ไว้กับคนรับใช้และคนขับรถครั้งแรก ในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวพรรคไทยรักไทย ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยฐานยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จ แต่ครั้งนั้น ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ "เสียงข้างมาก" ด้วยคะแนน 8 ต่อ 7 ให้ทักษิณ "พ้นมลทิน"

3. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย ซึ่งปี 2557 นายไพบูลย์ นิติตะวัน สว.และคณะรวม 28 คน ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ ปี 50 มาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) ประกอบมาตรา 268 และมาตรา 266 (2) และ (3) กรณีโยกย้าย “ถวิล เปลี่ยนศรี” เลขาธิการ สมช.ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติ 9 ต่อ 0 ให้ยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่ง

ศาลรัฐธรรมนูญ พีพีทีวี
5 นายกรัฐมนตรีที่เคยสู้คดีในศาลรัฐธรรมนูญ

4. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปี 2565 กรณีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบกำหนดเวลาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ ที่บัญญัติว่า “นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้  (นายกรัฐมนตรี 8 ปี) โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ร้อง และศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณาตีความและสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ต่อมาผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก ( 6 ต่อ 3) วินิจฉัยว่า  

ผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 นับแต่วันที่ 6 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 24 ส.ค.2565  ผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังไม่ครบกำหนดเวลาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 158 วรรคสี่ ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา  170  วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่

และคนที่ 5. คือ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ปี 2567 หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องไว้พิจารณา กรณีคำร้องประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) หรือไม่

กรณีนายเศรษฐา ได้นำความกราบบังคมทูลฯ เพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิต เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้ง ๆ  ที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้ว มีคำสั่งให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 17 มิ.ย. 2567 และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป กำหนดนัดพิจารณาในวันที่ 18 มิ.ย.2567

ซึ่งแนวทางของคดีดังกล่าว ยังไม่จบในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ ให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน และนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม แต่ก็ต้องรอลุ้นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเปิดให้มีการไต่สวนหรือไม่

วิเคราะห์บอล! ยูโร 2024 ออสเตรีย พบ ฝรั่งเศส 17 มิ.ย.67

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า! มรสุมปกคลุมกำลังแรง-แนวโน้มฝนกระจายเพิ่มขึ้น

เลือก สว.กทม. มาสาย 17 คน “สนธิญา-เหรียญทอง-สันธนะ” ไม่ได้ไปต่อ

Olympic2024_B Olympic2024_B

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ