โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 2 แก่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่ 34 ข หน้า 1 เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 2 แก่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล

คอนเทนต์แนะนำ
พระบรมราชโองการ สถาปนาพระวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า - เหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 59 คน

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล ราชกิจจานุเบกษา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พุทศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ