“ฟรอยด์” ยันสาวรุ่นน้องไม่ใช่แฟนใหม่ ยังรัก “แพรว” แม้สถานะเปลี่ยน