“ทูน หิรัญทรัพย์”ทุ่มเวลาเพื่องานสังคม ไม่หวั่นโรครุมเร้า