“ฟรอยด์” โต้มอมยานศ.สาว รับอยู่ในเหตุการณ์ แต่ไม่เกี่ยวข้อง