ยูเอ็น เผย แรงงานทาสยุคใหม่ ทะลุ 50 ล้านคน หวั่นโลกเข้าสู่ภาวะยากจน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สหประชาชาติ เผยแรงงานทาสยุคใหม่ พุ่งสูงขึ้นทะลุ 50 ล้านคนทั่วโลก จากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 5 ปี พร้อมแสดงความกังวลว่าโลกจะเข้าสู่ภาวะยากจน

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ (UN) เผยรายงานตัวเลขแรงงานทาสยุคใหม่ หรือ “Modern Slavery” เพิ่มขึ้นทะลุ 50 ล้านคนแล้ว และกระจายตัวอยู่ทั่วโลก

โดย UN และหน่วยงานที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงงานและการอพยพ รวมทั้งมูลนิธิ Walk Free Foundation ได้ศึกษาและพบว่าปลายปีที่ผ่านมา แรงงาน 50 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 150 คน ถูกบังคับใช้แรงงาน และถูกบังคับให้แต่งงาน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ถูกเข้าใจกันว่าเป็นรูปแบบของคำว่าทาสยุคใหม่

ยูเอ็นเผย มนุษย์ทำให้ 40% ของผืนดินทั่วโลกอยู่ในภาวะ “เสื่อมโทรม”

พระราชนัดดา ไว้อาลัยข้างหีบพระบรมศพ ควีนเอลิซาเบธที่ 2

ยูเอ็น เผย แรงงานทาสยุคใหม่ ทะลุ 50 ล้านคน หวั่นโลกเข้าสู่ภาวะยากจน

หากอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การที่บุคคลนั้นถูกให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานที่ไม่ได้เกิดจากความเต็มใจโดยที่ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลบหลีกออกมาได้ และต้องเผชิญกับการถูกข่มขู่ บีบบังคับ หรือความรุนแรงจากการถูกทำร้าย เป็นต้น

​ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา UN ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะกำจัดปัญหาแรงงานทาสยุคใหม่เหล่านี้ให้หมดสิ้นไปภายในปี 2030 แต่รายงานฉบับล่าสุดกลับพบว่านอกจากจะไม่ลดลงแล้ว ยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 10 ล้านคน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2016 ถึง ปี 2021 ซึ่งล้วนแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่ทำให้จำนวนแรงงานเหล่านี้เพิ่มขึ้น

กาย ไรเดอร์ ผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ระบุว่า ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลทำให้คนเป็นอยู่อย่างยากลำบากมากขึ้น และที่ผ่านมาทาง ILO ก็อาจจะผ่อนคลายมากเกินไปและไม่ได้เข้าไปตรวจดูอย่างละเอียด แต่เมื่อจำนวนตัวเลขของแรงงานที่ถูกบังคับนั้นพุ่งสูงขึ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต่อจากนี้ควรจะต้องทำให้กระบวนการการตรวจสอบแรงงานมีประสิทธิภาพและรัดกุมมากขึ้น
 

ยิ่งไปกว่านั้นยังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางอาวุธ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วย ปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ผู้คนเข้าสู่ภาวะยากจนอย่างรุนแรง และต้องถูกบังคับให้อพยพย้ายถิ่นเพื่อดิ้นรนหาทางเอาชีวิตรอด
นอกจากนี้ รายงานของ ILO ยังระบุว่าแรงงานที่ถูกบังคับเหล่านี้ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แต่ในเฉพาะกับประเทศยากจนแล้ว แต่ยังพบมากกว่าครึ่งในประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และกลุ่มประเทศร่ำรวย ในรายงานยังระบุอีกด้วยว่าผู้หญิงและเด็กมักจะตกเป็นเหยื่อของการบังคับใช้แรงงาน โดยพบว่าแรงงานเด็ก 1 ในจำนวน 5 คน ถูกบังคับให้ทำงาน และมากกว่าครึ่งถูกหลอกเป็นเหยื่อขายบริการทางเพศ

ทั้งนี้ UN ยังมีข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับแรงงานที่ถูกบังคับภายใต้เงื่อนไขที่โหดร้ายในเกาหลีเหนือ และหลายพื้นที่ของจีน สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR อ้างอิงถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่พบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงจริงกับชาวมุสลิมอุยกูร์ ที่อยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียง และระบุว่าจีนคือผู้ที่ก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ อีกทั้งยังเคยมีรายงานว่าจีนได้พยายามทำหมันหมู่ต่อชาวอุยกูร์เพื่อลดจำนวนประชาชนไม่ให้เพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่งทางจีนเองได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดว่าไม่เป็นความจริง และระบุว่ารายงานนั้นเป็นเรื่องที่ถูกกุขึ้นมา

ในขณะที่ รายงานของ ILO ยังได้กล่าวถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก ฟีฟ่า เวิลด์ คัพ ที่กาตาร์จะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งอาจจะมีแรงงานที่อพยพเข้ามาและถูกบังคับให้ไปทำงานผ่านขั้นตอนที่ไม่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทาง ILO ได้ตั้งสำนักงานที่กรุงโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์เมื่อเมษายน ปี 2018 กระบวนการจัดหาแรงงานเพื่อไปทำงานในการแข่งขันฟุตบอลโลกนี้จึงอาจจะมีขั้นตอนที่ละเอียดมากขึ้น แต่ทางผู้อำนวยการ ILO กาย ไรเดอร์ ก็ยอมรับว่าแรงงานที่อพยพเข้ามามีจำนวนมากหลายหมื่นคน การจะบอกว่าปัญหาของแรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิและถูกบังคับจะไม่มีให้เห็น ก็คงตอบได้ไม่เต็มปาก

Modern Slavery แรงงานทาสยุคใหม่คืออะไร?
​ความหมายของ “แรงงานทาสยุคใหม่” ที่เว็บไซต์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้อธิบายไว้ว่า คือการจ้าง การเคลื่อนย้าย การให้ที่พักอาศัย หรือการรับเลี้ยง เด็ก ผู้หญิง ผู้ชาย ที่มีการบังคับ ข่มขู่ ทำร้ายร่างกายและจิตใจ หลอกลวง หรือวิธีใดๆ ก็ตามที่บุคคลนั้นกระทำเพื่อหาประโยชน์ใส่ตัว

ในขณะที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ได้ยกตัวอย่างที่เข้าข่ายแรงงานทาสยุคใหม่ เช่น การค้ามนุษย์เพื่อขายบริการทางเพศ รวมถึงเด็ก การบังคับใช้แรงงาน เช่น ให้ทำงานชดใช้หนี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการทำงานในบริษัท สถานที่ทำงาน (Domestic Servitude) ที่แรงงานไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรที่จะได้รับ เช่น สวัสดิการขั้นพื้นฐาน วันหยุด ค่าจ้าง เป็นต้น

และอีกตัวอย่างที่ช่วงหลังพบมากขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆ คือการบังคับเด็กให้เข้าร่วมในภารกิจความมั่นคงของประเทศ องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง (Child Soldiers) ผู้กระทำผิดจะใช้อาวุธของทางการบังคับเด็กเหล่านี้ให้ไปเป็นเด็กสอดแนม ดูแลเสบียง ทำอาหารเป็นกุ๊ก หน่วยสนับสนุนความปลอดภัย หรือการ์ด เด็กรับใช้ เด็กส่งสาร หรือแม้แต่เด็กผู้หญิงก็ถูกบังคับให้แต่งงาน สนองความต้องการทางเพศของผู้กระทำผิดทั้งหลาย

​ทั้งนี้ เว็บไซต์ Worldpopulationreview ได้จัดทำ 10 อันดับประเทศที่พบว่ามีปัญหาแรงงานทาสยุคใหม่สูงสุดในปี 2018 พบว่า 5 อันดับแรก อินเดียอยู่อันดับ 1 ตามมาด้วยจีน เกาหลีเหนือ ไนจีเรีย และอิหร่าน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลในหลายประเทศพยายามที่จะปราบปรามกำจัดปัญหาแรงงานทาสยุคใหม่ให้สิ้นซาก แต่กลับกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเนื่องจากเมื่อมีความขัดแย้งที่นำไปสู่สงคราม ประชาชนอยู่ไม่ได้จำเป็นต้องอพยพย้ายถิ่น เพื่อไปหาชีวิตใหม่และแน่นอนต้องไปเป็นแรงงานเพื่อเลี้ยงชีพ หรือแม้แต่ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำผลักดันให้ผู้คนต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอด

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ต่างประเทศ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ