ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ขึ้นแท่นองค์กรในฝันของคนรุ่นใหม่


เผยแพร่
บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัล 50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดประจำปี 2567 จาก เวิร์คเวนเจอร์ เป็นปีแรก

นายอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการโหวตให้เป็น 1 ใน 50 องค์กรในฝันที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด ในฐานะบริษัทร่วมทุนของสององค์กรชั้นนำระดับโลก ทำให้เราสามารถรวมจุดแข็งของทั้งซันโทรี่ และ เป๊ปซี่โค จนกลายมาเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งในตลาดเครื่องดื่มของประเทศไทย พร้อมเปิดโอกาสที่หลากหลายและประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ 

50 องค์กรในฝัน ที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากสุด ประจำปี 2567

10 อาชีพเด่นในฝันเด็กรุ่นใหม่ และสถานภาพเด็ก Gen Z ปี 2567

รางวัลที่เราได้รับนี้สะท้อนถึงความสำเร็จในการดำเนินงานตามค่านิยม ‘Growing for Good’ หรือ การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ไม่เพียงแต่ดำเนินธุรกิจ ยังมุ่งส่งเสริมการเติบโตของพนักงานควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร รวมถึงใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญและคาดหวังให้องค์กรสนับสนุนอย่างจริงจัง ค่านิยม ‘Yatte Minahare’ (ยัตเตะ มินาฮาเระ) หรือ ‘การมีจิตวิญญาณของผู้กล้าลงมือทำ’ ส่งเสริมให้พนักงานมีความกล้าที่จะทดลอง ลงมือทำจริง สร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ โดยไม่หวั่นกลัวความผิดพลาด  ทำให้ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค  ประเทศไทย มีรูปแบบการทำงานที่ฉับไวผ่านการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ ค่านิยม ‘Giving Back to Society’ การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม ผ่านโครงการดี ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่อยากมาร่วมงานกับ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เพราะนอกจากจะได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างไม่หยุดนิ่งแล้ว ยังได้ตอบโจทย์ความหมายของชีวิตที่มีคุณค่าอีกด้วย

นับเป็นเวลาเกือบ 6 ปีแล้วที่ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็น “บริษัทเครื่องดื่มที่ผู้บริโภครักมากที่สุดในประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง” (the Most Beloved Beverage Company in Thailand with True Gemba Centricity) ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังไม่ลืมหัวใจสําคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน นั่นคือการส่งเสริมให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับองค์กร ผ่านการยกระดับคุณภาพการทำงานในอุตสาหกรรม FMCG ให้สนุกสนานและท้าทายตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ โดยยังคงมีสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ให้ความสำคัญอย่างมากในการดูแลพนักงานซึ่งเป็นเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยนางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “นอกจากเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ‘DE&I’ ซึ่งประกอบด้วยความหลากหลาย (Diversity) ความเสมอภาค (Equity) และการอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยก (Inclusion) เพราะเราเชื่อว่าการยอมรับในความหลากหลายจะช่วยให้พนักงานแต่ละคนสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ เพราะพนักงานสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ไปพร้อมกับการเป็นส่วนหนึ่งของทีม ทุกคนจึงทำงานและใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขผ่านการเรียนรู้และยอมรับความแตกต่างอย่างเข้าใจ โดยออฟฟิศของ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้แก่พนักงาน ด้วยห้องประชุมและมุมพักผ่อนที่หลากหลาย ตอบโจทย์ lifestyle ของพนักงานมีเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย พร้อมทั้ง collaboration area  ซึ่งช่วยปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์และสร้างบรรยากาศการทำงานให้สดชื่นยิ่งขึ้น  ในขณะเดียวกัน ‘Employee Engagement’ ก็เป็นอีกสิ่งสำคัญที่องค์กรจะขาดไม่ได้ บริษัทฯ จึงสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในเรื่องต่าง ๆ อยู่เสมอ รวมถึงส่งเสริมเรื่อง ‘Work-Life Balance’ เพื่อการมีสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว ผ่านนโยบายการทํางานที่เรียกว่า The Flexi Arrangements เพื่อให้พนักงานสามารถจัดการเวลาทำงานของตนเองในรูปแบบที่ต้องการได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับ ‘Capability Building’ โดยจัดให้มีโปรแกรมฝึกอบรมทั้งแบบออนไลน์และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีความหลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละสายงาน มุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร”

องค์กรที่ได้รับรางวัล “Top 50 Companies in Thailand 2024” โดย WorkVenture มาจากการรวบรวมผลสำรวจออนไลน์ในกลุ่มคนทำงานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ช่วงอายุ 20-35 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 10,000 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารงานบุคคลให้ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน จนเป็นองค์กรที่คนรุ่นใหม่ให้ความน่าเชื่อถือและต้องการร่วมงานด้วยมากที่สุด โดยซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย คือหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมากและมุ่งมั่นเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานทุกระดับเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน ท่ามกลางความท้าทายต่าง ๆ ของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

"9 ของไหว้ตรุษจีน" เช็กอาหารคาว-หวาน-ผลไม้มีอะไรบ้าง พร้อมความหมาย

โปรแกรมฟุตบอลเอเชียน คัพ 2023 รอบ 4 ทีม พร้อมเวลาแข่งขัน

เพื่อนแฉ! "ช่างกิต" ไม่รู้ "น้องพร" มีผัว หลงหนักถึงขั้นมาหากันทุกวัน

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด คุณสนใจหรือไม่?

กรุณาเล่า

กรุณาเล่า

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ