ส.อ.ท. ห่วงเสถียรภาพรัฐบาลใหม่ ย้ำ ต้องไม่คอร์รัปชั่น