“ประยุทธ์” สั่งหาทางยกระดับแก้ปัญหา ฝุ่น PM 2.5 ที่เชียงใหม่