ร้านอาหารรับทราบข้อหา จัดคอนเสิร์ต “ยังโอม” รับไม่รู้ต้องขออนุญาต