"รัชศก เรวะ" เมื่อวันที่เจ้าชายนารุฮิโตเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศชื่อรัชสมัยใหม่ ชื่อ “รัชศกเรวะ” เมื่อเจ้าชายนารุฮิโต มกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน