ปภ.เผย 7 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศกระทบต่อสุขภาพ