ปภ.เผย 7 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศกระทบต่อสุขภาพ


โดย PPTV Online

เผยแพร่




กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน