ค่าฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่-ลำพูน บางพื้นที่เกินมาตรฐาน