รู้จักความเป็นมาแห่งรัชสมัย “ญี่ปุ่น”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประเทศที่มีกษัตริย์เป็นประมุข ล้วนแล้วแต่มีความคล้ายคลึง นั่นคือมีการแบ่งออกเป็นรัชสมัย หรือราชวงศ์ต่าง ๆ ซึ่งของไทยก็ใช้ระบบนี้เช่นกัน แต่สำหรับญี่ปุ่นแล้ว ระบบการนับรัชสมัยจะมีความแตกต่างออกไป

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน