คาดรื้อถอนแฟลตดินแดงผิดขั้นตอน เรียกสอบวิศวกร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สภาวิศวกร ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารแฟลตดินแดงที่ทรุดตัวลง และสันนิษฐานว่า อาจมีสาเหตุจากการรื้อถอนผิดขั้นตอน ซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่า แต่มีความเสี่ยงมากกว่า จึงเตรียมสอบสวนวิศวกรคุมงาน คาดใช้เวลาในการเรียกไต่สวนความผิดวิศวกรไม่เกิน 2 สัปดาห์ หากพบประมาทเลินเล่ออาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน