โปรดเกล้าฯ ถอดยศ “นายกองใหญ่” ทักษิณ ชินวัตร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พระราชโองการโปรดเกล้าถอดยศ “นายกองใหญ่” กองอาสารักษาดินแดน ทักษิณ ชินวัตร

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน