ก.มหาดไทย ซ้อมเดินขบวนอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก ไปวัดสุทัศนเทพวราราม